Start hier!

Over Vit-Factor-Y

De Vit-Factor-Y is meer dan het 12 weken Vit-programma. Dit programma richt zich op het orde krijgen van de basis. Je leert hoe je je lichaam in optimale staat brengt, hoe je de dag het beste inregelt en hoe je optimaal in balans blijft met je omgeving. We ondersteunen hiermee het ontkiemen van je innerlijke kracht, zodat je zelf een gezond leef- en werkpatroon kunt ontwikkelen.

Hieronder leggen we je graag uit wat onze visie is op vitaal zijn. Vitaal zijn is altijd van belang. Maar met alles wat we in 2020 en 2021 hebben meegemaakt, is dit misschien wel de belangrijkste uitdaging voor 2022.

Vitaal in stappen

Vitaliteit kent verschillende invalshoeken en verschillende niveaus en deze beïnvloeden elkaar. Door hier woorden en vorm aan te geven vereenvoudigen we de werkelijkheid en verduidelijken we de impact hiervan op je persoonlijke vitaliteit.

In de Vit-Factor-Y richten we ons in eerste instantie op het niveau van het individu en onderscheiden we drie factoren: jezelf, het inzetten van jezelf, waar & waarmee.

Diensten Vit-Factor-Y

In level 1 werken we vooral aan de basis vanuit deze drie factoren.

We noemen dit de ‘Basis op orde’. Het gaat dan allereerst om bewegen, voeding en rust. Vervolgens kijken we naar hoe je jezelf onderhoudt, wat je leef- en werk patronen zijn en wat je gebruikt aan middelen om je werk te kunnen doen.

Factor 1. Zorg voor jezelf

Dit gaat over wie jij bent, over je fysieke en mentale fitheid. We kunnen daarbij drie vanuit drie invalshoeken kijken, die we ontlenen aan de ICT-wereld (je hardware, je programmering en je besturing).

  • Hardware (hoe zorg je voor je lichaam, in de vorm van beweging, voeding en rust)
  • Programmering (wat zijn je gewoontes en welke helpen je en welke zitten je in de weg? En welke nieuwe heb je aan te leren?) (Voorbeeld van helpende: Op tijd opstaan je dag plannen en deze zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Of niet helpend: Als ik de bank zie zet ik een bak koffie ga zitten en ga op mijn mobiel kijken of er nog berichten zijn of andere interessante dingen en blijf dan makkelijk een uur hangen en werk lijdt daar onder of ik heb niet genoeg tijd om ff naar buiten te gaan)
  • Besturing (welke gedachten en gevoelens heb je en hoe beïnvloeden die jouw gedrag, bijvoorbeeld van niet helpende gedachte, het wordt nooit meer zoals vroeger en ik weet niet hoe ik dit nu rond moet krijgen). Wat is de rol van de interactie met andere mensen.

Factor 2. Het inzetten van jezelf.

Dit gaat over de uitvoering, over je inzet voor werk en privé, de doelen die je stelt en de gedragspatronen die hierbij helpend zijn. Onderwerpen die hierbij horen zijn:

Hoe is je dag ingericht: Werken, studeren, bewegen, sociale contacten, herstellen, etc.

Welke doelen stel je voor jezelf? Welke resultaten wil je halen?

Factor 3. Waar en waarmee?

Dit gaat over de middelen die je nodig hebt om jezelf effectief te kunnen inzetten. Naast doelen en gedragspatronen, heb je ook vaak hulpmiddelen nodig of steun en coaching.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Welke spullen heb je nodig?
  • Welke ruimte heb je wanneer nodig?
  • Wat verwacht je van anderen en wat kunnen ze van jou verwachten?

Vitaal ontwikkelen betekent vaak: veranderen van gedragspatronen

Om de basis op orde te krijgen, gaat het vaak verbeteren van wat je al hebt of veranderen van wat je hebt. Verbeteren kan gaan om iets terugbrengen in oorspronkelijke staat of juist naar een hogere prestatiegraad gaan.

Wij hebben onze manier van doen. Denk aan werkmethoden, hoe we omgaan met andere mensen, hoe we voor onszelf zorgen en onze gewoontes thuis. Meestal is het zo dat deze manier van doen is ontstaan door dat we dingen hebben gezien en hebben geprobeerd. Het resultaat gaf op dat moment een voordeel en zo ontstond een gedragspatroon. Vanuit oogpunt van vitaliteit zijn dit echter lang niet altijd gezonde leef- en werkpatronen.

Wij als Vit-Factor-Y vinden dat het belangrijk is om een gezond lichaam te hebben dat energiek is. Daarmee zijn we het beste in staat is om mooie prestaties neer te zetten. Zowel fysiek als mentaal. En we weten dat dit in relatie staat met de omgeving. Het maakt verschil of je op een kantoor werkt of in een thuis met veel beweging. Het maakt verschil of je wel of niet de mogelijkheid ziet om te bewegen en je gezond te voeden. Het maakt verschil hoe je sociale contacten helpend zijn of je juist afremmen. Niet iedereen heeft dezelfde uitgangspositie, maar iedereen kan op een bepaalde wijze werken aan zichzelf. We staan daarom voor een persoonlijke aanpak die aansluit bij ieders persoonlijke situatie.

We kunnen dit ook beschrijven aan de hand van de Why, How, What – gedachte.

  1. Waarom? We vinden het belangrijk om gezond, fit, energiek en veerkrachtig te zijn.
  1. Hoe? Om dit te zijn is Focus, Structuur en Discipline van belang.
  1. Wat? We richten ons met name op de aspecten: Beweging, Voeding en Rust en de wijze waarop we denken en voelen.

Niveaus van vitaliteit

Als de basis op orde is, heb je een functioneel en gezond leef- en werkpatroon ontwikkeld. Om ook bij nieuwe omstandigheden, snel en effectief te zijn, is het van belang dat je leert te schakelen en aan te passen. Ook als jezelf nieuwe doelen stelt is het van belang dat je jezelf kunt upgraden. Bijvoorbeeld omdat je fysieke situatie door omstandigheden zijn veranderd, of omdat je je doelen naar boven wilt bijstellen, bijvoorbeeld vanwege een sport of een andere baan. We noemen dit het gevorderde niveau.

In het seniorniveau, ben je niet alleen iemand die zichzelf kan motiveren en veranderen, maar ook iemand die anderen helpt om vitaal te zijn en te worden. Je ontwikkelt vaardigheden die passen bij een mentor. Je ontwikkelt de eerste vaardigheden van de vitaalcoach.

Op het excellente niveau ben je ontwikkeld tot een volwaardig vitaalcoach. Je bent niet alleen in staat om kennis en vaardigheden zelf toe te passen of een voorbeeldrol te vervullen, maar je bent ook in staat om mensen van verschillende niveaus en achtergronden te begeleiden om niveau 1 ‘basis op orde’ te bereiken.

Vitaliteit in organisatiecontext

Vitaliteit in organisatieverband gaat verder dan het individu. We bekijken dan ook het team, de organisatie en de context van de organisatie (het netwerk van leveranciers, klanten, partners en concurrenten).

Vitaliteit is allereerst een kwestie van persoonlijke doelen en dus van eigenaarschap. Dat vraagt wat van het individu in de vorm van mindset en gedrag. Maar het team zal dit individu de ruimte moeten gunnen om dit te ontwikkelen en dat gaat ook iets voor de andere teamleden en de teamdynamiek betekenen. De verandering van het individu kan alleen plaatsvinden als het team mee beweegt. Meestal is het dan ook van belang om op het niveau van de organisatie, de structuur van besluitvorming en sturing e.e.a. te veranderen. Daarbij verandert het karakter van de organisatie en hiermee het wel of niet aantrekkelijk zijn voor de omgeving van de organisatie. Mogelijk zal de organisatie zelfs andere of nieuwe verbindingen aangaan met de omgeving.

We praten er graag met jou over door.

Vraag Vit-Factor-Y

Vit-Factor-Y

Vitaal Business Coach
Levien de Jager
06 117 238 97

 

Socials

© 2022 Vit-Factory-Y | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.